claim
logo

O firmě

květnu roku 1992 vzniká společnost NEST, spol. s r.o.

Společnost se dynamicky rozvíjí, do roku po založení působí v řadě lokalit, rozšiřuje i svojí činnost o nové služby. V Jihlavě staví sídlo na Havlíčkově ulici, kam se již v roce 1993 stěhuje, dále v Jihlavě provádí rekonstrukci Dětského centra na Jiráskově ulici,  v Motorpalu v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě průběžně realizuje několik zakázek.  Významnými zákazníky se stává Mlékárna Jihlava včetně poboček v Telči a Polné. Po osamostatnění Mlékárny v Polné zde realizuje řadu staveb jak investičních, tak oprav, dalších 12 let. V Polné dále realizuje výstavbu pro firmu SAPELI při přestavbě a rekonstrukci administrativní budovy a objektu sociálního zázemí, šaten pro zaměstnance. Dalším zákazníkem, pro kterého NEST v Polné rekonstruuje několik hal je firma EKOM Polná.

S ohledem na značný objem prací v Polné v letech 1992 až 1995, zakládá Miloslav Neckář společně s  Jaroslavem Smejkalem, novou obchodní společnost NEST & STAVO Polná, která se zabývá prodejem stavebnin a průmyslového zboží. Po založení firmy kupují majitelé nový pozemek na okraji Polné, kde následně realizují výstavbu nového obchodního centra. Ze stísněných pronajatých prostor, kde původní firma STAV Smejkal působila, se v krátké době stěhují stavebniny do nových rozlehlých prostor na adrese Polná, Malá Cihelna.

V letech 1994 až 2000 se NEST řadí k nejvýznamnějším firmám Vysočiny, vyhrává řadu veřejných zakázek, např. Rekonstrukci a přístavbu Všeobecné zdravotní pojišťovny v Jihlavě, ve Farní ulici, následně nadstavbu a rekonstrukci Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou, realizované postupně po etapách ve třech soutěžích, v Havlíčkově Brodě Výstavbu nové provozní budovy pro akciovou společnost NATURAMYL, včetně rekonstrukce dalších hal pro novou výrobu.

Rovněž se stává dodavatelem stavebních a projektových prací pro významnou akciovou společnost OPTOKON v Červeném Kříži, kde od r. 1996 doposud zrealizovala řadu staveb včetně nové provozní budovy.

 • OPTOKON  je jedna  z předních světových firem, které nabízí řešení propojení a infrastruktury v oboru vláknové optiky. Poskytuje kompletní řešení budování optických sítí, které je na současné světové úrovni. Díky strategickému investování po celém světě se OPTOKON, a.s. stala jedním z předních dodavatelů pasivních komponentů vláknové optiky, vybavení pro datové sítě a měřící přístroje.

   
 • Při rekonstrukci a přístavbě Všeobecné zdravotní pojišťovny v Jihlavě se prakticky jednalo o záchranu objektu, který byl již za hranicí své životnosti. Původní stávající dřevěné stropy již dávno uhnily a odpadly, zčásti chybějící střechou a  krovem do domu zatéká. Při zahájení prací se v objektu  nedá z bezpečnostních důvodů ani běžně pohybovat. Ze zdí objektu dvorního traktu již  vyrůstají i 3,5 m vysoké stromy. Před rokem 1989 byl objekt určen k demolici.  Při provádění prací se řeší řada problémů především se statikou objektu. Dům byl navíc původně postaven bez základů, oprava narušených kleneb v přízemí objektu vyžaduje precizní profesionální zásah. Ani ne po roce činnosti firmy NEST se objekt předává zrekonstruován Všeobecné zdravotní pojišťovně bez vad a nedodělků, ve vzorné kvalitě.

   
 •  Nadstavba a rekonstrukce Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou probíhala ve třech etapách. V první etapě nad zadní budovou  přistavuje další podlaží. Upravuje se vstupní průčelí. Ve druhé etapě probíhá rekonstrukce celé zadní budovy, u přední budovy se rekonstruuje vstupní prostor, provádí se nová venkovní kanalizace s komunikací. Následuje třetí etapa, kdy se obě budovy spojují spojovacím krčkem, který se nově realizuje formou nadstavby nad stávající zasedací místností. Následně se celý krček rekonstruuje včetně parkovacích ploch, garáží a sadových úprav.

 

 • V Jihlavě NEST realizuje první developerský projekt „Bydlení v přírodě“ v lokalitě Jihlava, Staré Hory, dnes ulice V Zátiší, kde postupně vzniká 11 nových rodinných domů.

 

 • NEST se i podílí na rozšiřování  obchodní sítě firmy ROSSMANN, kdy realizuje mnoho prodejen, např. prodejny v Jihlavě, Havlíčkovým Brodě, ve Žďáře nad Sázavou, ve Znojmě. Při realizaci prodejen je vždy značný objem prací, stávající prostory jsou komplet vybourány včetně omítek, podlah, veškerých instalací a zpravidla do 1 měsíce  od zahájení bouracích prací se předává zakázka komplet dokončená.
   

V roce 2002 začíná NEST budovat nové sídlo na Znojemské ulici v Jihlavě,  kam se po roce stěhuje.


V roce 2003 zde otevírá novou prodejnu stavebnin a vzorkovnu obkladů a dlažeb. Po čase však vzhledem k neuspokojivým ekonomickým výsledkům prodejny přenechává prodejnu do pronájmu spolupracujícím firmám a věnuje se naplno realizacím zakázek a projektovým pracem.


Začínají práce na novém developerském projektu Jihlava, Rantířovská jih - první a druhá etapa, kde NEST po vybudování inženýrských sítí na části parcel realizuje výstavbu rodinných domů, část parcel odprodává přímým zákazníkům, kteří zde mohou sami realizovat své sny.

NEST realizuje zakázky i v Praze. Jedná se i o rekonstrukce a nadstavby památkových objektů, např. ve Starém městě v ulici u Milosrdných nebo na Smíchově rekonstrukce domu pro společnost ISQ Praha. Podílí se i na výstavbě luxusních rodinných domků v Praze Uněticích, provádí opravu domu s výměnou střechy známé herečky a výtvarnice Ivy Hitnerové.


Bohužel kapacita prací nejde nafouknout, NEST nemůže uspokojit veškeré zákazníky a musí řadu zakázek odmítat, někdy i velice nerada. K zakázkám, které z kapacitních důvodů odmítá patří i prestižní zakázka Rekonstrukce Divadla Kalich.


Během jednadvacetileté působnosti firmy NEST  činnosti má společnost za sebou další velkou řadu dobře zrealizovaných staveb.  Na Vysočině je málo míst, kde by NEST nepůsobila. Např. v Třešti provádí výstavbu Řeznictví Mareček, Rekonstrukci Policejní služebny, luxusní rodinný domek, ve Svratce opravuje farní úřad, ve firmě MARS Svratka realizuje stavby průběžně po dobu pěti let. V současné době realizuje nespočetně různých staveb a rodinných domků i mimo Jihlavu, např. v Humpolci, Herálci, Sedlejově, Cejli, Klátovci, Dušejově,  v Praze apod.

01|06|2015

4|4|2014
Plastová okna, eurookna - výrazné slevy

Zdarma Vám zhotovíme nabídky na výměnu oken a dveří do 5 dnů !!!

Kontaktujte nás

archiv novinek
Připravujeme
NEST spol. s r.o.
Znojemská 119
586 01 Jihlava
     Tel./fax: +420 567 563 760-65